sobota, 28 luty 2015

Dnia 16 lipca bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 877).

Przedmiotowa nowelizacja ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt K 17/11 (Dz.U. poz. 791).

Nowelizacja ustawy wprowadziła regulację, zgodnie z którą wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo i to bez konieczności spełnienia przez te osoby jakichkolwiek dodatkowych warunków.

Do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy czas pracy wyżej wymienionych osób wynosił maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, a skrócenie czasu pracy możliwe było dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, uzasadniającego konieczność skrócenia wymiaru czasu pracy.

Zatem od dnia 16 lipca 2014 r. dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym praca w krótszym wymiarze czasu pracy przysługuje bez konieczności przedstawiania zaświadczenia wymaganego do tej pory.

Zamów prenumeratę Czasopisma Buchalter

 1. Skontaktuj się z nami

  Nasza redakcja chętnie odpowie na każde pytanie, prosimy skorzystać z poniższego formularza.

  Zapytaj redakcję
 2. Imię i nazwisko:
  Pole wymagane
 3. Temat:
  Nieprawidłowe dane
 4. E-mail:
  Invalid email address.
 5. Wiadomość:
  Nieprawidłowe dane