wtorek, 03 marzec 2015

"Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 roku (M.P. poz. 88) – przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 roku wyniosło 3.690,30 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn.zm.) podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2013 roku dla:

1) osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,

2) twórców i artystów,

3) osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

5) osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

– nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9.225,75 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 roku.)."

Informacja ZUS z dnia 4 marca 2013 r.; źródło: www.zus.gov.pl

Zamów prenumeratę Czasopisma Buchalter

 1. Skontaktuj się z nami

  Nasza redakcja chętnie odpowie na każde pytanie, prosimy skorzystać z poniższego formularza.

  Zapytaj redakcję
 2. Imię i nazwisko:
  Pole wymagane
 3. Temat:
  Nieprawidłowe dane
 4. E-mail:
  Invalid email address.
 5. Wiadomość:
  Nieprawidłowe dane