piątek, 06 marzec 2015

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych do ustawy o PIT wprowadzone zostały mechanizmy zobowiązujące podatnika będącego dłużnikiem do dokonania korekty "in minus" kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w określonym przez ustawodawcę terminie. Zgodnie z art. 24d ust. 1 ustawy o PIT, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy lub innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. W przypadku, gdy termin płatności będzie dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z powyższych dokumentów należy dokonać z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zgodnie z powyższymi regulacjami termin, w którym należy dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów jest uzależniony od tego, czy określony w fakturze lub innym dokumencie termin płatności zobowiązania jest krótszy czy też dłuższy niż 60 dni.

W sytuacji, w której ustalony przez kontrahentów termin płatności nie przekracza 60 dni, wówczas, w przypadku zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, podatnik będzie zobowiązany do zmniejszenia tych kosztów w miesiącu, w którym upłynie 30 dni od daty upływu ustalonego terminu płatności, jeżeli do tego czasu nie ureguluje on kwoty zobowiązania.

Zamów prenumeratę Czasopisma Buchalter

 1. Skontaktuj się z nami

  Nasza redakcja chętnie odpowie na każde pytanie, prosimy skorzystać z poniższego formularza.

  Zapytaj redakcję
 2. Imię i nazwisko:
  Pole wymagane
 3. Temat:
  Nieprawidłowe dane
 4. E-mail:
  Invalid email address.
 5. Wiadomość:
  Nieprawidłowe dane