czwartek, 05 marzec 2015

Dłuższa absencja chorobowa pracownika nakłada na pracodawcę obowiązek sprawdzenia stanu zdrowia pracownika przed dopuszczeniem go do pracy. Dokonuje się tego w ramach badań kontrolnych, które obok badań wstępnych i okresowych stanowią profilaktyczną ochronę zdrowia pracownika.

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawców obowiązek kierowania pracowników powracających do pracy, po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, na kontrolne badania lekarskie (art. 229 § 2 K.p.). Pracodawca nie może bowiem dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 229 § 4 K.p.).

Obowiązki pracodawcy w przedmiocie badań profilaktycznych (w tym i kontrolnych) pracowników obejmują zarówno obowiązek skierowania na badania, jak również zastosowanie się do wniosków profilaktycznych (odsunięcie od pracy, przeniesienie do innej pracy). Obowiązkiem pracownika jest natomiast poddanie się takim badaniom. Wynika to wprost z art. 211 pkt 5 K.p., który określa, że pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich. Jednym z celów badań kontrolnych jest stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jest to warunek dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy.

Zamów prenumeratę Czasopisma Buchalter

 1. Skontaktuj się z nami

  Nasza redakcja chętnie odpowie na każde pytanie, prosimy skorzystać z poniższego formularza.

  Zapytaj redakcję
 2. Imię i nazwisko:
  Pole wymagane
 3. Temat:
  Nieprawidłowe dane
 4. E-mail:
  Invalid email address.
 5. Wiadomość:
  Nieprawidłowe dane