sobota, 28 luty 2015

Zgodnie z dotychczasowym, tj. do dnia 9 maja 2014 r., brzmieniem art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn.zm.) sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w razie jej uwzględnienia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenie tego naruszenia przez sąd.

Powyższy przepis uznany został przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu nie przewidywał zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa (zobacz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt SK 30/09, Dz.U. poz. 429).

W związku z powyższym uchwalona została ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która została opublikowana w dniu 25 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 528. Powyższa nowelizacja ustawy doprowadza omawiany przepis art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych do stanu zgodnego z Konstytucją RP. I tak, po dokonanej zmianie sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od skargi na orzeczenie referendarza sądowego, jeżeli została uwzględniona w sprawie, w której postępowanie wszczęto z urzędu, a w pozostałych sprawach tylko w razie uwzględnienia skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd.

Omawiany znowelizowany przepis ustawy wszedł w życie dnia 10 maja 2014 r.

Zamów prenumeratę Czasopisma Buchalter

 1. Skontaktuj się z nami

  Nasza redakcja chętnie odpowie na każde pytanie, prosimy skorzystać z poniższego formularza.

  Zapytaj redakcję
 2. Imię i nazwisko:
  Pole wymagane
 3. Temat:
  Nieprawidłowe dane
 4. E-mail:
  Invalid email address.
 5. Wiadomość:
  Nieprawidłowe dane