czwartek, 05 marzec 2015

Zgodnie z art. 80 K.p., wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Na pracodawcy spoczywa wynikający z art. 86 § 1 K.p. obowiązek wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

Przepisy te nie zabraniają jednakże wypłaty wynagrodzenia jeszcze przed wykonaniem pracy, czy przed obowiązującym terminem. Do takiej sytuacji dochodzi zwykle wówczas, gdy pracownik zwróci się do pracodawcy z prośbą o wypłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia. Wypłacona pracownikowi w danym miesiącu zaliczka stanowi część należności (wynagrodzenia ze stosunku pracy) otrzymanej przez niego na poczet tej należności (tj. przyszłego wynagrodzenia). K.p. nie reguluje kwestii zaliczek na poczet wynagrodzenia. Udzielenie takiej zaliczki jest niewątpliwie działaniem na korzyść pracownika, co oznacza, że jest ono zgodne z prawem. W każdym przypadku jest to jednak przejaw dobrej woli pracodawcy i oczywiście jego możliwości finansowych w danym momencie. Pracownik musi liczyć się z tym, że pracodawca może odmówić mu wypłaty zaliczki.

Podkreślić należy, że zaliczka na poczet wynagrodzenia nie jest zaliczką, o której mowa w art. 87 § 1 pkt 3 K.p., z którego wynika, że z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko enumeratywnie wymienione należności, w tym zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi.

Zamów prenumeratę Czasopisma Buchalter

 1. Skontaktuj się z nami

  Nasza redakcja chętnie odpowie na każde pytanie, prosimy skorzystać z poniższego formularza.

  Zapytaj redakcję
 2. Imię i nazwisko:
  Pole wymagane
 3. Temat:
  Nieprawidłowe dane
 4. E-mail:
  Invalid email address.
 5. Wiadomość:
  Nieprawidłowe dane