piątek, 27 luty 2015

Organ podatkowy może wystąpić do władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych, zwanej dalej "obcą władzą", z wnioskiem o doręczenie pisma organu podatkowego, gdy doręczenie zgodnie z art. 144 albo art. 144a Ordynacji podatkowej (tj. gdy doręczenie za pomocą operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej) osobie przebywającej na terytorium tego państwa nie jest możliwe lub gdy powodowałoby nieproporcjonalne trudności. Wnioski o doręczenie przekazywane są obcej władzy za pośrednictwem organu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W związku z powyższym Minister Finansów wypełniając delegację ustawową zawartą w art. 154a ust. 7 Ordynacji podatkowej podpisał rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie (Dz.U. poz. 1184), wyznaczające Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu jako organ pośredniczący w przekazywaniu władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych wniosków o doręczenie.

Przedmiotowe wyżej wymienione nowe rozporządzenie weszło w życie dnia 12 października 2013 r.

Zamów prenumeratę Czasopisma Buchalter

 1. Skontaktuj się z nami

  Nasza redakcja chętnie odpowie na każde pytanie, prosimy skorzystać z poniższego formularza.

  Zapytaj redakcję
 2. Imię i nazwisko:
  Pole wymagane
 3. Temat:
  Nieprawidłowe dane
 4. E-mail:
  Invalid email address.
 5. Wiadomość:
  Nieprawidłowe dane